2 years ago

nhận làm bằng toeic thật

làm bằng toeic quốc tế dự kiến sẽ bỏ điểm sàn xét tuyển. Nhờ mường tưởng mà tớ tự làm được nhiều việc, thấy mình có nhiều khả năng.
Tại Việt Nam, giới trẻ đang quan hoài đến lam read more...